Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

ISO 17025 STANDARDINA GÖRE NASIL AKREDİTE OLUNUR ?

ISO 17025 Akreditasyonuna Nereden Başlamam Gerekir ?

Bir Laboratuvar ISO 17025 standardına göre akredite olmaya karar verdiği zaman öncelikle hangi konulardan yani hangi testlerden akredite olacağına karar vermesi gerekmektedir. Çünkü akredite olmak ISO 17025 standardını uygulamak değildir.

Hangi testlerden deneylerden akredite olacağına karar verdikten sonra o test ve deneylerin Uluslar arası geçerlilikte metotlarına göre test ve deney yapması gerekir.

Akreditasyon yeterlilik ve sürdürülebilirlik değerlendirmesi olup Laboratuvarın aşağıdaki bütün konularda tam ve eksiksiz olması istenmektedir.

  • Akredite olacağı Test ve Deneyleri Uluslar arası metotlarda yapması gerekir
  • Akredite olacağı Test ve Deneyleri yapan personelin Yeterli olması gerekir.
  • Akredite olacağı Test ve Deneyler sırasında kullanacağı cihaz ve ekipmanların yeterli ve kalibre olması gerekir.
  • Akredite olacağı Test ve Deneyler Çevre şartlarından etkilenmemesi gerekir.
  • Akredite olacağı Test ve Deneylerin sonuçları doğru olması gerekir.

Bu şartlarda çalıştığını düşünen Laboratuvarların ISO 17025 Standardına göre bir Kalite Yönetim Sistemi oluşturması uygulaması gerekir.

ISO 17025 Standardına Göre Yapılacak Çalışmalar kısaca aşağıdakiler gibidir. Fakat bu çalışmalar bir danışman firma ile yapılırsa daha doğru bir yol izlenmiş olur.

ISO 17025 Sistemi Nasıl Kurulur Oluşturulur ?


Akreditasyon sürecinde laboratuvar birçok aşamadan geçmek zorundadır. Bu aşamaları şu basamaklarla ifade edebiliriz;

1. Projeye Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması: 

a. Akreditasyonu hedeflenen konuların belirlenmesi ve kapsamının ortaya konulması, 
b. Projeyi yürütecek çalışma ekibinin oluşturulması, 
c. Organizasyon şemasını ve kalite yöneticisini belirleme 
d. Uygun çalışma ortamı ve şartlarının belirlenmesi, 
e. Gerekli Standart ve kaynakların temini ve çalışma planının oluşturulması

2. Mevcut Durum Analizinin Yapılması: 
Laboratuvarın mevcut çalışma sisteminin ISO 17025 gereksinimlerine göre değerlendirilmesi yapılarak, dokümantasyonun ve uygulamaların incelenmesi ve değerlendirilmesi ile tetkik incelemelerin sonuçları yönetime raporlanmalıdır.

3. ISO 17025 Eğitimlerinin Alınması: 

ISO 17025 standardı ve proje aşamalarının tanıtılması ve ilgili personelin bilgilendirilmesi maksadıyla eğitim alınması. Bu kapsamda alınacak eğitimler aşağıda tanımlanmıştır: 
a. ISO 17025 Temel Eğitimi b. ISO 17025 Dokümantasyon Eğitimi  c. İç Tetkikçi Eğitimi d. Ölçüm Belirsizliği Eğitimi e. Metot Validasyon Eğitimi

4. ISO 17025 Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması;
Gerekli dokümantasyon 
a. Kalite El Kitabi  b. Organizasyon El Kitabi,  c. Prosedürler,  d. Talimatlar,  e. Formlar, vb.)

5. Sistemin Uygulanması: 
a. ISO 17025 standart gereklerine uygunluğu doğrulanan dokümantasyona göre uygulamalar hayata geçirilir. 
b. Uygulamalar danışman tarafından incelenerek aksaklıklar belirlenir ve gerekli düzeltme önerileri firmaya sunulur. 
c. Cihaz ve ekipmanların bakımı ve kalibrasyonu, metotların valide edilmesi(geçerli kılınması), yerleşim ve çevre koşullarının iyileştirilmesi, kalibrasyon laboratuvarları için ölçüm belirsizliğinin hesaplanması, kullanılan yazılımların geçerli kılınması, sistemin sürekliliğinin sağlanması vb. konular irdelenir. 
d. İç Tetkiklerin Yapılması: Sistemin kurulmasını takiben süreç ve prosedürlerin yeterli olarak dokümante edilip edilmediği ve işlerliği, iç tetkik ekibi tarafından denetlenir ve sonrasında bulunan eksiklikler, yapılan tespitler, öneriler ve akreditasyon denetimine kadar yapılması gereken çalışmalar üst yönetime rapor halinde sunulur.

6. ISO 17025 Akreditasyon Başvurusunun Yapılması ve Denetim: 
Sistemin hazır olduğunu düşünüldüğünde, TÜRKAK’A akreditasyon başvurusu müşteri tarafından ilgili akreditasyon kuruluşuna yapılır. TÜRKAK tarafından yapılan denetimlerde herhangi bir uygunsuzluk var ise uygunsuzlukların düzeltilmesi gerekir.  Uygunsuzluk yok veya Uygunsuzluklar kapatılır ise TÜRKAK Akreditasyon Yetkisi verir.

HIZLI BİLGİLENDİRME FORMU