Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

ISO 14064 Belgesi ISO 14064 Sera Gazı Doğrulama Raporu Nedir Nasıl Nereden Alınır Kim Verir

ISO 14064 Sera Gazı Belgesi Karbon Ayak İzi Raporu Nedir ?

Iso 14064 Standartları Sera Gazı Yönetimi ile ilgili uluslar arası standartlarıdır. ISO 14064 Standartları Sera Gazı Envanterlerini veya Sera Gazı Salınımlarını azaltan Projelerin doğrulama onaylama standartları olup ISO 14064 Belgesi şeklinde bir belge alınmamaktadır.  Sera Gazı Doğrulama Faaliyetleri Veri Doğrulama işlemi olduğu için ISO 14064 Belgesi yerine ISO 14064-1 standardına göre  Kurumsal Sera Gazı Doğrulama Raporu veya ISO 14064-2 standardına göre Doğrulanmış Sera Gazı Projeleri deyimini kullanmak daha doğru bir yaklaşımdır.


iso 14064 Eğitimi için tıklayınız 

ISO 14064 Doğrulama ve Onaylama Neden Önemlidir ?

İklim Değişliğine sebep olan uluslar arası sera gazları Karbon dioksit (CO2), Metan (CH4), Nitröz Oksit (N2O), Hidroflorür karbonlar (HFCs), Perfloro karbonlar (PFCs), Sülfürhekza florid (SF6) gibi gazlarından oluşur.

İklim değişikliği, devletlerin, sanayicilerin ve insanların gelecek yıllarda karşılaşacakları en büyük zorluklardan biri olarak kabul edilmektedir.

İklim değişikliğinin hem insanlar hem de doğal sistem üzerinde etkisi bulunmakta ve kaynak kullanımı, üretim ve ekonomik faaliyetlerinde önemli değişikliklere sebep olabilmektedir.

Buna karşılık, dünya atmosferindeki sera gazı miktarlarının sınırlandırılması için uluslararası, bölgesel, ulusal ve yerel girişimler geliştirilmekte ve uygulanmaktadır. Sera gazına yönelik bu tür tedbirler, ISO 14064 Standartlarına göre  sera gazı emisyonlarının ve/veya uzaklaştırılmalarının hesaplanmasına, izlenmesine, rapor edilmesine ve doğrulanmasına dayanmaktadır. 

ISO 14064 Standardı Standartları Nedir Nelerdir?

Öncelikle ISO 14064 Standart ailesini tanıtmakla başlamak gerekir. ISO 14064 Standart ailesinde 3 adet standart yer almaktadır. Bu standartlar aşağıdaki gibidir.

  • TS ISO 14064-1 2018 Sera Gazları – Bölüm 1: Sera Gazı Emisyonlarının Ve Uzaklaştırmalarının Kuruluş Seviyesinde Hesaplanmasına Ve Rapor Edilmesine Dair Kılavuz Ve Özellikler
  • TS ISO 14064-2 2019 Sera Gazları - Bölüm 2: Sera Gazı Emisyon Azaltmalarının Veya Uzaklaştırma İyileştirmelerinin Proje Seviyesinde Hesaplanmasına, İzlenmesine Ve Rapor Edilmesine Dair Kılavuz Ve Özellikler
  • TS ISO 14064-3 2019 Sera Gazları – Bölüm 3: Sera Gazı Beyanlarının Doğrulanmasına Ve Onaylanmasına Dair Kılavuz Ve Özellikler

ISO 14064-1 2018 Standardı , sera gazı envanterlerinin kuruluş veya şirket seviyesinde tasarımlanması, geliştirilmesi, yönetilmesi ve raporlanması için ilkeler ve şartlar hakkında ayrıntılı bilgi verir. Bu standart, sera gazı yönetimini iyileştirmek amacıyla sera gazı emisyon sınırlarının belirlenmesi, bir kuruluşun sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırılmalarının hesaplanması ve şirketin özel tedbirlerinin veya faaliyetlerinin tanımlanması için gerekleri içerir. Bu standart ayrıca, doğrulama faaliyetleri için envanter kalite yönetimi, rapor etme, iç tetkik ve kuruluşun sorumluluklarına ilişkin şartları ve kılavuzu içerir.

ISO 14064-2 2019 Standardı, sera gazı emisyonlarını azaltmak veya sera gazı uzaklaştırılmalarını artırmak için özel olarak tasarımlanmış sera gazı projelerine veya projeye dayalı faaliyetlere odaklanmaktadır. ISO 14064-2, projenin temel senaryolarını belirlemek ve bu temel senaryolara göre projenin performansını izlemek, değerlendirmek ve rapor etmek için ilkeleri ve şartları içermekte ve geçerli kılınacak ve doğrulanacak sera gazı projeleri için bir temel oluşturmaktadır.

ISO 14064-3 2019 Standardı, sera gazı envanterlerini doğrulama ve sera gazı projelerini geçerli kılma veya doğrulama için ilkelere ve gereklere dair ayrıntılı bilgi verir. Bu standart, sera gazına ilişkin geçerli kılma veya doğrulama sürecini tarif eder, geçerli kılma veya doğrulama planlaması, değerlendirme işlemleri ve kuruluşun veya projenin sera gazı beyanlarının değerlendirmesi gibi bileşenleri belirtir. ISO 14064-3, sera gazı beyanlarını geçerli kılmak veya doğrulamak için kuruluşlar veya bağımsız kullanıcılar tarafından kullanılabilir.

ISO 14064  Faydaları Yararları Nedir Nelerdir ?

ISO 14064’ün, sera gazı envanterlerinin veya projelerinin değerlendirilmesi, izlenmesi, raporlanması ve geçerli kılınması veya doğrulanması için açıklık ve tutarlılık sağlayarak, kuruluşların, ülkelerin, proje sahiplerinin ve paydaşların dünya çapında fayda sağlaması beklenir. Özellikle, ISO 14064 serisinin kullanımı aşağıdaki hususlar bakımından önemlidir:

- Sera gazı hesaplamasında çevre boyutunun artırılması, - Emisyon azaltmaları ve uzaklaştırma iyileştirmeleri de dâhil sera gazı projesine dair, sera gazının hesaplanması, izlenmesi, raporlanması, güvenilirliği, tutarlılığı ve şeffaflığın artırılması, - Kuruluşun sera gazı yönetim stratejilerinin ve planlarının geliştirilmesini ve uygulanmasının kolaylaştırılması, - Sera gazı projelerinin geliştirilmesinin ve uygulanmasının kolaylaştırılması, - Sera gazı emisyonlarındaki azaltmayı ve/veya sera gazı uzaklaştırılmalarındaki artış performansını ve ilerlemesini izleme becerisinin kolaylaştırılması, - Sera gazı emisyon azaltmaları veya uzaklaştırma iyileştirmelerinin kredilendirilmesinin ve ticaretinin kolaylaştırılması.

ISO 14064 serisinin kullanıcıları için, aşağıdaki uygulamalar açısından faydaları ve yararları vardır a) Ortak risk yönetimi: Örneğin, risklerin ve fırsatların belirlenmesi ve yönetimi, b) Gönüllü girişimler: Örneğin gönüllü sera gazı kayıt veya rapor etme girişimlerine katılım, c) Sera gazı piyasaları: Örneğin, sera gazı tahsislerinin ve kredilerinin alınması ve satılması, d) Mevzuatta istenen rapor etme: Örneğin, erken tedbir için kredi, müzakere edilmiş uzlaşmalar veya ulusal rapor etme programları.

Ülkemizde ise Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik yayınlanmış ve bu yönetmeliğe bağlı Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Ve Raporlanması Hakkında Tebliğe göre Sera Gazı salınımı yapan firmaların Sera Gazı Salınımlarını İzlemesi ve Takip etmesi ve doğrulatması zorunluluğu getirilmiştir. Bu amaçla ISO 14064 Standartlarına göre işlem yapan firmalar hem ülkemizde bu yasal zorunluluğu yerine getirmiş olacak hem de uluslar arası arenada kabul görmüş bir standart ile işlem yapmış olacaklardır.

ISO 14064 Sera Gazı Doğrulama Raporu Nedir Nasıl Alınır Kim Verir?

ISO 14064 -1-2-3 Standartları yukarıda açıklanmıştı.

ISO 14064-1 Standardına göre Sera Gazı Salınımı yapan firmalar Sera Gazı Salınımını nasıl takip edecekler ve Sera Gazı Envanterlerini ve Raporlarını nasıl doğrultacaklarını ISO 14064-1 standardının şartlarına uyarak yapacaklardır.

ISO 14064-1 Standardına göre Sera Gazı Salınımı yapan firmalar Sera Gazı Salınımını nasıl takip edecekler ve Sera Gazı Envanterlerini ve Raporlarını nasıl doğrultacaklarını ISO 14064-1 standardının şartlarına uyarak yapacaklardır.

Aynı şekilde Sera Gazı salınımını azaltıcı Projeler geliştirmek isteyen firmalar bu projelerini ISO 14064-2 standardının şartlarına uygun şekilde yapmak ve doğrulatmak zorundadırlar.

ICTSERT  ISO 14064-1 ve ISO 14064-2 ile ilgili danışmanlık hizmet vermektedir. 

ISO 14064 Nasıl Doğrulanır? Doğrulayıcı Kuruluşlar Kimlerdir?

Sera Gazı Doğrulama konusunda Uluslar arası ISO 14065 akreditasyonuna sahip Doğrulayıcı Kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

 

HIZLI BİLGİLENDİRME FORMU