Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

İÇ KONTROL SİSTEMİ NEDİR ZORUNLU MUDUR NASIL KURULUR NELER YAPILIR NEREDEN BAŞLANIR DANIŞMANLIK

İç Kontrol Sistemi Nedir ?

İç Kontrol Sistemi kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme ana başlıklarından oluşan bir kurum kuruluş ve organizasyonda bu bileşenlerin bir oto kontrol sistemi içerisinde uygulamasını sağlayan COSO standartlarını referans alan bir sistemler bütünüdür.

COSO modeli benimseyen İç Kontrol Sistemi bir kurumda oluşan raporların yani bilginin doğruluğunu sağlayan bir sistemdir.

İç Kontrol Sistemi uygulanan bir kurumda çıkan raporlar ve bilgiler doğrudur çünkü iç kontrol sistemi bilginin oluşması için sağlıklı bir kontrol ortamı sağlamakta oto kontrol sistemi ile oluşan veriler değerlendirilip kontrol edilmekte ve sistem kendi sürekli kontrol ederek iyileştirmektedir.

İç Kontrol Sistemi Oluşturma Kurma Gerekçesi Zorunluluğu Nedir ?

 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında İç Kontrol Standartları Tebliği yayınlandı ve tüm kamu kurum kuruluş kitler ve devlet teşekküllerin İç Kontrol Sistemi kurma zorunluluğu getirildi.

Stratejik Planları olan bütün kurum ve kuruluşlar iç kontrol sistemini kurmak zorundadır. Bu çalışma kapsamında kamu kurum kuruluşları (bakanlıklar, genel müdürlükler, enstitüler, kitler, devlet teşekkülleri, belediyeler, üniversiteler, özel idareler, valilikler vb kamu kurum ve kuruluşları) İç Kontrol Standartları Tebliğinde yer alan standart maddelerine göre COSO yaklaşımı denen İç Kontrol Sistemini oluşturması kurması gerekir.

İç Kontrol Sistemi Nasıl Kurulur Oluşturulur Nereden Başlanır?

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile kamu idarelerinde iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi ve Geliştirilmesi amacıyla (18) standart ve bu standartlar için gerekli (79) genel şart belirlenmiştir.

Kamu İç Kontrol Standartları uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamı, risk değerlendirme, kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme bileşenleri esas alınarak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte belirlendi. Tebliğde, kamu idarelerinin gerek görmeleri halinde, İdare Ayrıntılı Kamu İç Kontrol Standartları da belirleyebilecekleri öngörüldü.

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğde ayrıca, kamu idareleri tarafından iç kontrol sistemlerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumunu sağlamak üzere yapılması gereken çalışmaların belirlenmesi, bu çalışmalar için İç Kontrol Sisteminin oluşturulmasına yönelik Eylem planı oluşturulması, gerekli prosedürler ve ilgili düzenlemelerin hazırlanması gerekmektedir.

İç Kontrol Sistemi Oluşturma Amacı Nedir ?

İç Kontrol Sistemi özetle şunu hedeflemektedir. Bir kurum Stratejik planları aracılığı ile 5 yıllık hedefler belirlemekte ve bu hedeflerin geldiği noktaları performans programları ile birlikte bütçelerinin onaylanması için sunmaktadır, işte tam burada şu soru akla gelebilir sunulan performans programlarında hedeflerin durumu ne kadar gerçekçi durumu yansıtmaktadır. İşletilen sistem bu raporları ne kadar gerçekçi şekilde oluşturabilmektedir.

Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği uygulanması ile ilgili hangi alanlarda hizmet verebileceğini Dış Hizmet Alımı seçeneği ile tasnif etmiştir. Bu tasnife göre Kurumunuza aşağıda ana başlıkları sunulmuş konularda danışmanlık hizmeti verebileceğimizi bilgilerinize sunarız. 

İç Kontrol Sistemi Danışmanlık Hizmetlerimiz Nedir Nelerdir ?
İç Kontrol Sistemi Eylem Planı Hazırlama Eğitimi ve Danışmanlık Hizmeti
Süreç Yönetim Sistemi ve İş Akışlarının Hazırlanması
Risk Yönetim Sistemi Danışmanlığı ve Risklerin belirlenmesi
Bilgi Yönetim Sistemi Danışmanlığı 
Doküman Yönetim Sistemi Danışmanlığı 
Stratejik Plan hazırlama Danışmanlığı 

 

HIZLI BİLGİLENDİRME FORMU