Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

ISO 50001 2011 BELGESİ DANIŞMANLIK ISO 50000 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ DANIŞMANLIĞI

ISO 50001 2011 Belgesi Enerji Yönetim Sistemi Nedir?

ISO 50001 2011 Enerji Yönetimi Sistemi Standardı Enerji Tüketimini Verimliliğini yönetmek için hazırlanmış bir Yönetim Sistemi Standardı olup bu standarda uygun bir sistem kurup yöneten ve bunu denetimlerden de geçerek ispatlayan firmalara verilen belgeye ISO 50001 2011 Belgesi denir.

 

ISO 50001 2011 Enerji Yönetim Sistemi Kimler Alabilir?

ISO 50001 Belgesini Enerji kullanarak faaliyetlerini yürüten tüm kurum ve kuruluşlar alabilir.

 Üreticiler, IT faaliyetleri, ağır malzemeli işletmeler, yiyecek üreticileri, kimyasal kullanan tesisler ya da tıbbi tesisler enerji yönetim sisteminden faydalanabilecek iş kollarından yalnızca birkaçıdır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları Yararları Nedir Nelerdir?

ISO 50001 Belgesi almanın bir çok faydası yararı vardır ;

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurup uygulayan firmalarda uygulamaya koyulan projeler yardımıyla enerji tüketimi azaltılır, Enerji tüketiminin azaltılması ile birlikte enerjiden kaynaklanan masraflar kontrol altında tutulur ve azalır, Cihaz ve ekipman kullanımı kontrol altında tutulur ve enerji tüketiminin izlenmesi yoluyla performans hakkında bilgi edinilir,  İsraftan kaynaklanan olumsuz çevre etkisi azaltılır, Emisyon izleme ve raporlama için sistem hazırlanır ve uygulanır, Enerji bilinci ile ilgili olarak toplum içinde saygınlığı arttırır,

ISO 50001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınabilir?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya koymak için gerekli süre yönetilecek proseslerin tipine, kullanılan enerji kaynaklarının türüne ve kuruluşun herhangi bir yönetim sistemine  sahip olup olmamasına bağlı olarak değişebilir. Genel olarak bakıldığında bir ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kurmak ve uygulamaya koymak yaklaşık en az 5-6 ay sürer. Sistemin kurulması bir ‘enerji yönetimi’ ve bu sistemi oluşturacak bir takımın belirlenmesini gerektirir. ‘enerji yönetimi’ sistemin kurulması için gerekli sürenin yaklaşık %15 ini alacaktır. Sistemin kurulmasının ardından süre ile ilgili tahminler kuruluşun belirdiği stratejiler ve uygulamak istediği projelere bağlı olarak değişecektir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Nedir ?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardının amacı, organizasyonların enerji etkinliği ve yoğunluğunu içeren enerji performanslarını yükseltmek için gerekli olan süreç ve sistemleri oluşturmalarını sağlamaktır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, enerjinin sistematik yönetimi yoluyla maliyet, sera gazı emisyonu ve diğer çevresel etkilerin azaltılmasını sağlayacaktır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, coğrafi, kültürel ya da sosyal koşullara bakılmaksızın her tip ve büyüklükte organizasyona uygulanabilir. Uygulamaların başarısı, organizasyonun tüm seviyelerinin ve özellikle üst yönetimin katılımına bağlıdır. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, bir enerji politikası oluşturmak ve uygulamak, amaç ve hedefler belirlemek ve yasal gereklilikleri ve önemli seviyedeki enerji kullanımına ilişkin bilgileri göz önünde bulunduran eylem planları hazırlamak ve geliştirmek için oluşturulacak bir enerji yönetim sisteminin (EnMS) gerekliliklerini gösterir.

ISO 50001 Enerji yönetim sistemi, organizasyonun politikada yer alan beyanlarına ulaşmasını, enerji performansını arttırmak için gerekli adımları atmasını ve bu uluslararası standardın gerekliliklerinin yerine getirilmesi için oluşturulan sistemin uygunluğunun kanıtlanmasını olanaklı kılar. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı ilişkin uygulamalar, sistemin karmaşıklığı, dokümantasyon yapısı, kaynaklar ve organizasyonun yürüttüğü faaliyetleri kapsayan organizasyon ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı Planla-Uygula-Kontrol et-Önlem al sürekli iyileştirme çerçevesini temel alır ve enerji yönetimini organizasyonun günlük uygulamalarına dahil eder. Bu standardın dünya çapında uygulanması enerji kaynaklarının erişilebilirliğinin daha yüksek olmasını sağlayacak, rekabeti pekiştirecek ve iklim değişiklikleri üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı tüm enerji tipleri için kullanılabilir.

Not 1: Enerji kaynaklarının erişilebilirliği, enerjinin korunması olarak da bilinir.

Not 2: Enerji terim olarak yenilenebilir, yenilenemez, geri kazanılabilir vb. tipleri kapsar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı belgelendirme/kayıt ve/veya organizasyonun enerji yönetim sisteminin self-deklarasyonu için kullanılabilir.ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, organizasyonun enerji politikasında yer alan taahhütlerinin ve ilgili yasal uygunluğun ötesinde bir gereklilik ortaya koymaz. Dolayısıyla, benzer operasyonları yürüten ancak farklı enerji performanslarına sahip iki organizasyonun her ikisi de kendilerine ait gereklilikleri sağlayabilirler. Organizasyon, ISO 50001 Standardını kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ya da sosyal sorumluluk gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre etmeyi tercih edebilir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı Kapsamı Nedir ?

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı, organizasyonların enerji performanslarının, enerji etkinliğinin ve enerji tüketiminin sürekli iyileştirilmesinde başarılı olabilmeleri için sistemli bir yaklaşım sağlayan bir enerji yönetim sistemini kurmaları, uygulamaları, sürekliliğini sağlamaları ve iyileştirmeleri için gereklilikleri belirler. ISO 50001 Enerji yönetim sistemi, enerjinin tedariki, ölçümler, dokümantasyon, enerji kullanımının raporlanması ve enerji kullanan ekipman, sistem ve süreçlerin dizaynı ve geliştirilmesi gibi konuları işaret eder. Standardın kendisi enerji için kesin bir performans kriterini ortaya koymaz. Ancak ıso 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı organizasyon tarafından izlenebilen ve etkilenebilen enerji kullanımına sahip tüm faktörlere uygulanabilir. ISO 50001 Enerji yönetim sistemi için hazırlanmış olan bu standart bağımsız olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır ancak istenirse diğer yönetim sistemleri ile bir arada ya da entegre edilmiş şekilde de uygulanabilir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı tüm organizasyonlar tarafından kullanılabilir.

ISO 50001 Standardının Ana Başlıkları İçeriği Nedir Nelerdir?

Önsöz
Tanıtım 
1 Kapsam 
2 Referanslar 
3 Terimler ve Tarifler 
4 Enerji Yönetim Sistemi Gereklilikleri 
4.1 Genel Gereklilikler 
4.2 Yönetimin Sorumluluğu 
4.2.1 Genel 
4.2.2 Görev, Sorumluluk ve Yetkiler 
4.3 Enerji Politikası 
4.4 Planlama 
4.4.1 Genel 
4.4.2 Enerji Profili 
4.4.3 Enerji Temel Değerleri 
4.4.4 Enerji Performans Göstergeleri 
4.4.5 Yasal ve Diğer Gereklilikler 
4.4.6 Amaçlar, Hedefler ve Eylem Planları 
4.5 Uygulama ve Operasyon 
4.5.1 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık 
4.5.2 Dokümantasyon 
4.5.3 Operasyonel Kontrol 
4.5.4 İletişim 
4.5.5 Dizayn 
4.5.6 Enerji Hizmeti, Ürün ve Enerji Satınalma 
4.6 Performans Kontrolü 
4.6.1 İzleme, Ölçme ve Analizler 
4.6.2 Yasal/Diğer Uygunsuzluk Değerlendirilmesi 
4.6.3 İç Tetkik 
4.6.4 Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve İyileştirme Uygulamaları 
4.6.5 Kayıtların Kontrolü 
4.7 Üst Yönetim Tarafından Enerji Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi 
4.7.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri 
4.7.2 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları 
EK A (Bilgilendirme)- Bu Uluslararası Standardın Kullanımına İlişkin Kılavuz Bilgiler 
A.1 Genel Gereklilikler 
A.2 Yönetimin Sorumluluğu 
A.2.1 Genel 
A.2.2 Görev, Sorumluluk ve Yetkiler 
A.3 Enerji Politikası 
A.4 Planlama 
A.4.1 Genel 
A.4.2 Enerji Profili 
A.4.3 Enerji Temel Değerleri 
A.4.4 Enerji Performans Göstergeleri 
A.4.5 Yasal ve Diğer Gereklilikler 
A.4.6 Amaçlar, Hedefler ve Eylem Planları 
A.5 Uygulama ve Operasyon 
A.5.1 Yeterlilik, Eğitim ve Farkındalık 
A.5.2 Dokümantasyon 
A.5.3 Operasyonel Kontrol 
A.5.4 İletişim 
A.5.5 Dizayn 
A.5.6 Enerji Hizmeti, Ürün ve Enerji Satınalma 
A.6 Performans Kontrolü 
A.6.1 İzleme, Ölçme ve Analizler 
A.6.2 Yasal/Diğer Uygunsuzluk Değerlendirilmesi 
A.6.3 İç Tetkik 
A.6.4 Uygunsuzluklar, Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler ve İyileştirme Uygulamaları 
A.6.5 Kayıtların Kontrolü 
A.7 Üst Yönetim Tarafından Enerji Yönetim Sisteminin Gözden Geçirilmesi 
A.7.1 Yönetim Gözden Geçirme Girdileri 
A.7.2 Yönetim Gözden Geçirme Çıktıları

 

ISO 50001 2018 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ SERTİFİKALI EĞİTİM KURS PROGRAMI

Ankara | 2500 TL 28 Aralık 2023 Perşembe 29 Aralık 2023 Cuma
Başvur
İstanbul | 2500 TL 21 Aralık 2023 Perşembe 22 Aralık 2023 Cuma
Başvur

HIZLI BİLGİLENDİRME FORMU