Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

ISO 20000 Belgesi Nedir Danışmanlık ISO IEC 20000-1 Standardı Standartları Akreditasyon Sertifikası Nasıl Nereden alınır Kim verir

ISO 20000-1 Belgesi Nedir

Bilgi Teknolojisi firmalarının süreçlerini yönetebilmesi için oluşturtulan ISO 20000-1  : 2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi Standardına göre sistemlerini kuran süreçlerini yöneten Bilgi teknoloji firmalarının Bağımsız ve Akredite Belgelendirme Kurumlarından denetlenerek ISO 20000-1 Standart şartlarına uygunlukları tespit edilerek verilen belgeye ISO 20000-1 Belgesi veya ISO 20000-1 Sertifikası denir.

İş dünyasının giderek Bilgi Teknolojilerine bağımlı hale gelmesi ve BT hizmetlerinin giderek karmaşık bir hal alması nedeniyle ISO 20000-1 Belgesi Bilgi teknolojileri hizmet yönetimi sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

ISO/IEC 20000 standartları iş ve müşteri yükümlülüklerini karşılamak için gereken yönetim hizmetlerini etkili olarak aktarabilmek amacıyla bütünleşik süreç yaklaşımını destekler.

 Bir kurumun etkili olarak işlerliği için birbiriyle bağlantılı birçok süreci belirlemesi ve yönetmesi gerekir. Kaynakların kullanıldığı ve girdilerin çıktıya dönüştürülebilmesi için yönetilen faaliyetler bir süreç olarak nitelendirilir. Çoğunlukla bir süreçteki çıktı diğer süreçte girdiyi oluşturur.

Hizmet yönetimi süreçlerinin bütünleşmesi ve uygulanması sürekli gelişim için gereken devamlı kontrol, büyük ölçüde verimlilik ve fırsatlar sağlar. Faaliyetleri ve süreçleri yerine getirmek için hizmet masasında, hizmet desteğinde, hizmet teslimindeki insanların ve hizmet takımlarının güçlü oluşturulmuş ve birbiriyle uyumlu olmaları gereklidir. Ayrıca süreçlerin etkili ve verimli olduğunu takip etmek için uygun araçlar gereklidir. 

ISO 20000 belgesi standartlarında belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi için kalifiye ve ehliyetli insanların görevlendirilmesi istenen çıktının elde edilmesi için şarttır. 

ISO 20000 belgesi standartları herhangi bir anlaşmanın bütün hükümlerini tümüyle içeren bir doküman değildir. Bu standardı kullananlar, standartların doğru uygulanmasıyla yükümlüdürler. O nedenle standartlarda belirtilen yasal şartları kendi güncel mevzuatlarından takip etmek ve bu hükümleri bizzat kendileri yerine getirmek durumundadırlar. Bu standartlara göre her nasılsa belgelendirilmiş bir kuruluş, yasal şartları yerine getirmediyse hukuki yükümlülüklerden muaf sayılamaz.

ISO 20000-1 Belgesi nasıl alınır?

ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardına göre iyi bir sistem kurulmalı ve kurulan sistem uygulanmalı ve en son aşamada sistemin ISO 20000-1 standardına göre uygun kurulup kurulmadığını denetlemesi için akredite belgelendirme kurumundan denetimden geçilmelidir.

ISO 20000-1 Belgesi almak için Bu standardı ve Uygulamalarını iyi bilen bir Danışmanlık firmasından hizmet alır iseniz Danışmanlık firması aşağıdaki ISO 20000-1 Standardı süreçlerini şirketinizde yapılandırılması için gerekli dokümantasyon ve danışmanlık hizmetlerini verdikten sonra uygun ve akredite bir belgelendirme kurumuna sizin adınıza müracaat eder ve ISO 20000-1 Belgesinin alınmasını sağlar.

ISO 20000-1 belgesi almak için aşağıdaki süreçleri bir Danışman rehberliğinde yapılandırılması ve standardın istediği formatta yöneltmesini sağlmanız gerekir

 

 • Hizmet Seviye Yönetimi (Service e Level Management )
 •  Hizmet Raporlama (Service Reporting)
 •  Hizmet Süreklilik ve Kullanılabilirlik Yönetimi (Service Continuity And Availability Management) 
 •  Hizmet Yönetimi için Bütçe ve Finans Yönetimi (Budgeting and accounting for IT services)
 •  Kapasite Yönetimi (Capacity Management )
 •  Bilgi Güvenliği Yönetimi (Information Security Management)
 • İş ilişkileri Yönetimi (Business Relationship Management) 
 • Tedarikçi Yönetimi (Supplier Management)
 •  Olay Yönetimi (Incident Management) 
 •  Problem Yönetimi (Problem Management)
 •  Konfigürasyon Yönetimi (Configuration Management)
 •  Değişim Yönetimi (Change Management)
 •  Sürüm Yönetimi (Release Management)

ISO 20000-1 Belgesi Nereden alınır Kim Verir?

ISO 20000-1 Belgesi alacak firmaları şu konuda uyarmak gerekir. ISO 20000-1 belgesi akrediteli bir belgedir ve bu ISO 20000-1 Belgesini akreditesiz şekilde verenler sizleri kandırmaktadır. Yani akreditesiz ISO 20000-1 belgesi bir kağıt parçasından başka bir şey değildir.

Bu uyarıyı yapmamızın sebebi bu konuda mağdur olan bir çok kuruluş olduğunu üzülerek gördüğümüz içindir.  

iso 20000-1 belgesi uluslararası akredite edilmiş belgelendirme kurumlarından alınır.

Düyada  ISO 20000-1 Standardı  ile ilgili belgelendirme yapan firma adedi de çok azdır. Bilhassa Türkiye de Faaliyet gösteren kuruluş sayısı bir elin parmaklarını geçmez. TÜRKAK bu standart ile ilgili herhangi bir akreditasyon çalışması yapmamaktadır.

Dünyada da bu konu ile ilgili en yetkin akreditasyon APMG-International kuruluşunun yaptığı akreditasyondur.

iso 20000-1 belgesi alacağınız kuruluşun APMG-International kurumundan akredite olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

ISO 20000-1 Belgesini alacağınız kuruluşun akredite olup olmadığını http://www.isoiec20000certification.com/home/CertificationBodies/RCBs/RCBsListings.aspx   sitesinden Kontrol edebilirsiniz. 

ISO 20000 Belgesi Standardı Nedir ISO IEC 20000 Standartları Nelerdir ve Tarihçesi Nasıldır

ITIL tabanlı standartlaştırma çalışmaları ilk önce BS 15000 adı altında taslak bir standart olarak yayınlamıştır.

Aralık 2005’te ISO tarafından 2(iki) parçadan oluşan uluslar arası bir standart olarak ISO 20000 adı altında yayınlanmıştır:

2011 Yılında ise ISO 20000 Standartları tekrar revize edilmiştir.

En son ISO IEC 20000 Standartları aşağıdaki gibidir.

ISO/IEC 20000-1:2011 Bilgi Teknolojileri  Hizmet Yönetimi Bölüm 1: Şartlar standardı, standart şartlarının yerine getirmek isteyen kullanıcılar için belgelendirme dahil genel şartları içerir. .

ISO/IEC 20000-2:2012 Bilgi Teknolojileri  Hizmet Yönetimi Bölüm 2: servis yönetim sistemlerinin uygulanması konusunda rehberlik eden Standart

ISO / IEC 20000-3: 2012 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 3: ISO / IEC 20000-1 kapsamı tanımı ve uygulanabilirliği konusunda rehber Standart

ISO / IEC 20000-4 TR 2010 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 4: Süreç referans modeli Standardı

ISO / IEC 20000-5 TR: 2013 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 5: ISO / IEC 20000-1 için uygulama planı Standardı

ISO / IEC 20000-9 TR: 2015 Bilgi teknolojisi - Hizmet yönetimi - Bölüm 9: Bulut hizmetlerine ISO / IEC 20000-1 uygulama konusunda rehberlik Standardı

ISO 20000 Belgesi Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardının Yararları Faydaları Nedir Nelerdir ?

ISO 20000 Belgesi Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi de bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren organizasyonların ve bilgi teknolojisi yararlanıcılarının istenilen çıktıyı elde etme başarısını gözleyen ve şartlarını iyileştirme amaçlı kullanılan bir standarttır. ISO 20000 standardı tüm yönetim sistemlerinde olduğu gibi , üst yönetimin kurum içerisinde oluşturduğu, uygulanan yöntemlere standart bir bakış açısı kazandırarak aynı işin her zaman aynı çıktıyı verecek şekilde planlandığı bir sistem olarak tanımlanır. Üst yönetimin isteği ve desteği olmadan bir yönetim sisteminin başarısı olanaksızdır.

ISO 20000-1 Belgesi Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi iyi kurulduğunda kullanıcılarına şu yararları Faydaları sağlar: 
• Artan hizmet kalitesi ve daha güvenir kurumsal destek, 
• IT yeteneklerinin net olarak görülebilmesi,
• Var olan hizmetler hakkında daha net bir bilgi,
• Yeteneklerin doğru analizi ve iş tatmini ile daha motive çalışanlar, 
• Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlama ve doğru hizmet ve destek ile müşteri tatminin sağlanması,
• Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış, 
• BT yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülmesi,
• Etkin kaynak yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı,
• İşlerin/problemlerin tekrar tekrar ele alınmasını engellenmesi, 
• Gereksiz işlerin elimine edilmesi,
• BT hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması,
• Müşteri, son kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerin sunulmasının garanti altına alınması, 
• Hizmetlerin sunumunda yer alan kişilerin rol ve sorumlulukların belirlenmesi,
• BT ekiplerinin memnuniyetinin artması, 
• Geçmiş deneyimlerden öğrenme sürecinin sağlanması,

ISO 20000 belgesi standardına uyumda ve beklenen başarının elde edilememe faktörleri şunlardır : 
• Çalışan uyum ve anlayış eksikliği, 
• Eğitim eksikliği, 
• Sorumluluk verilen çalışana karar verme ve uygulama için gerekli yetkinin verilmemesi,
• Başlangıçtaki heyecanın ve motivasyonun şiddetinin azalması, 
• Başlangıç ve sürdürme için gerekli kaynakların ayrılmaması, 
• Kurum stratejisine uymayan hazır çözümlerin kullanılması, 
• Hemen sonuç alma beklentisi, 
• Gerçekçi olmayan uygulama takvimi ve proje süresi, 
• Sorumlu bir kişinin bulunmaması,
• Organizasyon kültürünü değiştirmenin zorluğu, 
• Süreçlerle uyumlu olmayan araçların kullanımı, 
• Uygun olmayan uygulama yaklaşımı (Proje yönetimi metodu bulunmaması),
• Süreç kapsamlarının uygunsuzluğu,
• Hizmet yönetimini uygulamanın zor ve yorucu görevlerinin takdir edilmemesi

 

ISO 20000-1 BİLGİ TEKNOLOJİSİ HİZMET YÖNETİM SİSTEMİ PAKET EĞİTİM KURS PROGRAMI

HIZLI BİLGİLENDİRME FORMU