Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

ISO 17025 AKREDİTASYONUN STANDARDININ VE AKREDİTE OLMANIN YARARLARI FAYDALARI NEDİR NELERDİR?

Etkin bir ISO 17025 akreditasyon belgesi Yönetim Sisteminin sağladığı yararlar şunlardır: 
Spesifik test alanlarında kanıtlanmış yetkinliklere haiz laboratuvarların resmen tanınması, 
Laboratuvarların test tekrarı ve değerlendirmelerinin bertaraf edilmesi veya azaltılması, 
Test laboratuvar standartlarının ve durumunun güncel kılınması, 
Akredite laboratuvardan çıkan test sonuçlarının iç pazar ve uluslararası pazarlarda kabul görmesi, 
Karşılıklı tanınma anlaşmalarında akreditasyon tarife dışı engelleri ortadan kalkmasına da katkı sağlaması, 
Kapasite üzerine olumlu etki sağlaması, 
Saygınlık ve ticari üstünlük, 
Üçüncü taraflar tarafından tanınması nedeniyle laboratuvarın tek bir denetimden geçmesini sağlayarak çoklu denetimleri önlemesi, 
Deneylerin kalite düzeylerinin artması, 
Kalitenin sürekliliğini ve güvenirliliği disiplin altına alması, 
Müşteri memnuniyetinin artması, 
Personelin teknik yeterliliğinin artması, 
Cihaz ve teçhizatın sürekli bakımı ve kontrolü, 
Kaynakların iyileştirilmesi, 
Çevre ile dost faaliyetlerin başlaması, 
Çalışanların yetki ve sorumluluklarının belirlenmiş olması.

HIZLI BİLGİLENDİRME FORMU