Hızlı Menu

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

Kamu İç Kontrol Sistemi Risk Yönetimi Ve Risklerin Değerlendirilmesi Eğitimi Süresi İçeriği Nedir

Kamu İç Kontrol Sistemi Risk Yönetimi Ve Risklerin Değerlendirilmesi Eğitimi Süresi

Eğitim Seminer Süresi 5 gün dür.

Kamu İç Kontrol Sistemi Risk Yönetimi Ve Risklerin Değerlendirilmesi Eğitimi İçeriği

·          Risk Yönetimi Nedir ?
·          Risk Yönetimi Tanımlar
·          Risk Yönetimi Metodolojisi
·          ISO 31000 Standardının içeriği
·          AZ 4360 Avustralya Risk Yönetim Standardının içeriği
·          Varlıkların Tespiti Nasıl yapılır
·          Riskler nasıl belirlenir
·          Hedeflere ulaşmadaki zafiyetler ve açıklıklar nelerdir
·          Riskler nasıl analiz edilir
·          Riskler Nasıl Değerlendirilir
·          Risk İşleme Planları Nasıl Oluşturulur
·          Risklerin İzlenmesi ve Gözden geçirilmesi
·          Risk Değerlendirme Yaklaşımı nasıl olmalıdır
·          Risk Komitesi Görev Dağılımın yapılması
·          Risk Yönetim Prosedürlerinin oluşturulması
·          Varlık Envanter Formatının hazırlanması
·          Risk Belirleme Raporlarının oluşturulması
·          Risk Değerlendirme Planlarının oluşturulması
·          Risk İşleme Planlarının oluşturulması
·          Risk onay Formlarının oluşturulması
·          Stratejik planda yer alan hedeflerin incelenmesi
·          Bütün Birimlerin Stratejik Planda yer alan hedeflerinin incelenmesi birim hedeflerinin tespiti ve stratejik plan hedeflerine ve birim hedeflerine göre risklerin belirlenmesi değerlendirilmesi Form ve Planlara işlenmesiHIZLI BİLGİLENDİRME FORMU